Problemen oplossen met Windows Remote Desktop-client - Azure Virtual Desktop (2023)

 • artikel

Dit artikel beschrijft een probleem dat u kunt tegenkomenRemote Desktop-client voor WindowsWanneer u verbinding moet maken met Azure Virtual Desktop en hoe u deze kunt oplossen.

Algemeen

Deze sectie biedt richtlijnen voor het oplossen van veelvoorkomende problemen met Remote Desktop-clients.

U ziet de verwachte resource niet

Als u de externe bron die u verwacht niet ziet in de toepassing, controleer dan het account dat u gebruikt. Als u al bent aangemeld met een ander account dan het account dat u wilt gebruiken met Azure Virtual Desktop, moet u zich afmelden en vervolgens weer aanmelden met het juiste account. Als u de Remote Desktop-webclient gebruikt, kunt u een ander account proberen via een InPrivate-browservenster.

Als u het juiste account gebruikt, zorg er dan voor dat uw toepassingsgroep is gekoppeld aan de werkruimte.

Uw account is geconfigureerd om te voorkomen dat u dit apparaat gebruikt

Als u een foutmelding krijgt die zegtUw account is geconfigureerd om te voorkomen dat u dit apparaat gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerderen controleer of het gebruikersaccount heeftRol Gebruiker die zich aanmeldt bij de virtuele machineOntvangen op VM.

foute gebruikersnaam of wachtwoord

Als u zich niet kunt aanmelden en een foutbericht blijft ontvangen dat uw inloggegevens onjuist zijn, controleert u eerst of u de juiste inloggegevens gebruikt. Als je foutmeldingen blijft zien, controleer dan of je aan de volgende vereisten voldoet:

 • U hebt machtigingen voor op rollen gebaseerd toegangs beheer (RBAC).VirtueelMachines (VM's) of resourcegroepen toegewezen aan elke gebruiker?
 • Sluit uw beleid voor voorwaardelijke toegang multi-factor authenticatie uit?Azure Windows VM login cloud-applicatie

Als je op een van deze vragen nee hebt geantwoord, moet je je multi-factor authenticatie opnieuw configureren. Volg de instructies in om uw multifactor-authenticatie opnieuw te configurerenImplementeer Azure Active Directory Multi-Factor Authentication met Azure Virtual Desktop met behulp van voorwaardelijke toegang.

belangrijk

Azure AD Multi-Factor Authentication ingeschakeld of afgedwongen per gebruiker wordt niet ondersteund voor VM-aanmelding. Als u probeert in te loggen met multi-factor authenticatie op de VM, kunt u zich niet aanmelden en krijgt u een foutmelding.

(Video) Azure "Remote Desktop disconnected or can’t connect to remote computer"

Als u toegang hebt tot de aanmeldingslogboeken van Azure AD via Log Analytics, kunt u zien of meervoudige verificatie is ingeschakeld en het beleid voor voorwaardelijke toegang dat de gebeurtenis heeft geactiveerd. De getoonde gebeurtenissen zijn niet-interactieve gebruikersaanmeldingsgebeurtenissen voor de virtuele machine. Dit betekent dat het IP-adres afkomstig lijkt te zijn van het externe IP-adres waarmee uw VM toegang heeft tot Azure AD.

U hebt toegang tot uw aanmeldingslogboeken door de volgende Kusto-query uit te voeren:

Laat de upn = "userupn"; aadninInteractiveUsersigninLogs | where userprincalName == Upn | where appid == "38aa3b87-a06D-4817-7A316988D93B" | Project ['Time'] = (timeGenerated), userprinCipalName, AuthenticationRequirement, ['MFA Result ' ]=ResultDescription, Status, ConditionalAccessPolicies, DeviceDetail, ['Virtual Machine IP']=IPAddress, ['Cloud App']=ResourceDisplayName|sorteer op ['Time'] desc

Clientlogboeken ophalen en openen

Bij het onderzoeken van een probleem hebt u mogelijk clientlogboeken nodig.

Clientlogboeken ophalen:

 1. Zorg ervoor dat er geen actieve sessies zijn en dat clientprocessen niet op de achtergrond worden uitgevoerd door met de rechtermuisknop op het pictogram te klikkenextern bureaubladin het systeemvak enontkoppel alle sessieskiezen.
 2. Openniet geslaagd.
 3. navigeer naar de map%temp%\DiagOutputDir\RdClientAutoTrace.

Logboeken hebben de bestandsindeling .ETL. U kunt ze converteren naar .CSV of .XML om te gebruikenspoorWerk . Zoek de naam van het bestand dat u wilt converteren en schrijf het op.

 • Als u .ETL-bestanden naar .CSV wilt converteren, opent u PowerShell en voert u de volgende opdracht uit. Vervangingswaarde$bestandsnaamGeef de naam door van het bestand dat u wilt converteren (zonder de extensie) en$ uitvoermapDruk op de map waarin u het .CSV-bestand wilt maken.

  $bestandsnaam = ""$outputFolder = "C:\Temp"cd $env:TEMP\DiagOutputDir\RdClientAutoTracetracerpt "$filename.etl" -o "$outputFolder\$filename.csv" -of csv
 • Als u .ETL-bestanden naar .XML wilt converteren, opent u de opdrachtprompt of PowerShell en voert u de volgende opdracht uit, waarbij u vervangt doorDe naam van het bestand dat u wilt converteren en$ uitvoermapDruk op de map waar u het .XML-bestand wilt maken.

  $bestandsnaam = ""$outputFolder = "C:\Temp"cd $env:TEMP\DiagOutputDir\RdClientAutoTracetracerpt "$filename.etl" -o "$outputFolder\$filename.xml"

Client reageert niet meer of wil niet openen

Als de Remote Desktop-client voor Windows of de Azure Virtual Desktop Store voor Windows-app niet meer reageert of niet kan worden geopend, moet u mogelijk de gebruikersgegevens opnieuw instellen. Als de client kan worden geopend, kunnen gebruikersgegevens via het menu worden geresetOverschrijden.Als u de client niet kunt openen, kunt u de gebruikersgegevens resetten vanaf de opdrachtregel. De standaardinstellingen van de client worden hersteld en u wordt afgemeld bij alle werkruimten.

(Video) Troubleshooting Windows remote desktop connection problems

Om gebruikersgegevens van de client te resetten:

 1. open de applicatieextern bureaubladop uw apparaat.

 2. Selecteer de drie puntjes in de rechterbovenhoek om het menu weer te geven en kies vervolgensinformatie.

 3. selecteer in sectiegebruikersgegevens opnieuw instellenreset opties.Kies om te bevestigen dat u de gebruikersgegevens wilt resettengedrag.

Gebruikersgegevens resetten vanaf de opdrachtregel:

 1. Open PowerShell.

 2. Wijzig de map waarin de Remote Desktop Client is geïnstalleerd. Dit isC:\Program Files\Extern bureaubladstandaard.

 3. Voer de volgende opdracht uit om gebruikersgegevens opnieuw in te stellen. U wordt gevraagd te bevestigen dat u uw gebruikersgegevens wilt resetten.

  .\msrdcw.exe /reset

  Je kan ook gebruiken/FOptie toevoegen om uw gebruikersgegevens opnieuw in te stellen zonder bevestiging:

  .\msrdcw.exe /reset /f

Uw beheerder heeft uw sessie mogelijk beëindigd

u ziet de foutmeldingUw beheerder heeft uw sessie mogelijk beëindigd. Probeer opnieuw verbinding te maken. Als dit niet werkt, vraag dan uw beheerder of technische ondersteuning om hulpWanneer het beleid is ingesteldSta gebruikers toe verbinding te maken via Remote Desktop Servicesis uitgeschakeld.

(Video) Azure Virtual Desktop enterprise configuration options

Configureer beleid zodat gebruikers opnieuw verbinding kunnen maken, afhankelijk van of de sessiehost wordt beheerd door Groepsbeleid of Intune.

Voor groepsbeleid:

 1. OpenBeheerconsole voor groepsbeleid(GPMC) voor gebruik met Active Directory ofEditor voor lokaal groepsbeleid op de consoleen bewerk het beleid voor uw sessiehost.

 2. blader naarComputerconfiguratie > Beheersjablonen > Windows-componenten > Remote Desktop Services > Remote Desktop Session Host Connection >

 3. Stel beleidsinstellingen inSta gebruikers toe om op afstand verbinding te maken via Remote Desktop ServicesBinnenkomeninschakelen.

Voor Intune:

 1. Openmap instellingen.

 2. blader naarComputerconfiguratie > Beheersjablonen > Windows-componenten > Remote Desktop Services > Remote Desktop Session Host Connection >

 3. Stel beleidsinstellingen inSta gebruikers toe om op afstand verbinding te maken via Remote Desktop ServicesBinnenkomeninschakelen.

Authenticatie en identiteit

Deze sectie biedt richtlijnen voor het oplossen van authenticatie- en identiteitsproblemen met Remote Desktop-clients.

(Video) Unable to connect to Azure VM Using Remote desktop problem solved | Azure rdp can't connect

Aanmeldpoging mislukt

Als u een foutmelding krijgtbericht Inlogpoging misluktControleer het volgende bij de vraag om Windows-beveiligingsreferenties:

 • Het apparaat dat u gebruikt, is Azure AD of hybride Azure AD dat is toegevoegd aan dezelfde Azure AD-tenant als de sessiehost.
 • HetSchakel het PKU2U-protocol inOp lokale pc en sessiehost.
 • Multi-factor authenticatie per gebruiker uitgeschakeldVoor gebruikers accounts omdat dit niet wordt ondersteund voor virtuele machines die zijn toegevoegd aan Azure AD.

De inlogmethode die u probeert te gebruiken is niet toegestaan

Als u een foutmelding krijgtbericht De inlogmethode die u probeert te gebruiken is niet toegestaan. Probeer een andere inlogmethode of neem contact op met uw systeembeheerder.Je hebt een beleid voor voorwaardelijke toegang dat de toegang beperkt. Volg de instructiesImplementeer Azure Active Directory Multi-Factor Authentication met Azure Virtual Desktop met behulp van voorwaardelijke toegangDwing Azure Active Directory Multi-Factor Authentication af voor virtuele machines die zijn toegevoegd aan Azure AD.

De opgegeven inlogsessie bestaat niet. Het kan voorbij zijn.

Als u een foutbeschrijving tegenkomt:Er is een verificatiefout opgetreden. De opgegeven inlogsessie bestaat niet. kan voorbij zijn.Controleer of u het Kerberos-serverobject correct hebt gemaakt en geconfigureerd opConfigureer eenmalige aanmelding.

Verificatieproblemen bij gebruik van Windows N SKU

Er kunnen authenticatieproblemen zijn omdat u die heeftN-SKUWindows op lokaal apparaat zondermedia-functiepakket.view media-functieInpakchecklist voor Windows N-editiesMeer informatie en meer informatie over het installeren van het Media Feature Pack.

Verificatieproblemen wanneer TLS 1.2 niet is ingeschakeld

Verificatieproblemen kunnen optreden wanneer TLS 1.2 niet is ingeschakeld op uw lokale Windows-apparaat. Om TLS 1.2 in te schakelen, moet u de volgende registerwaarde instellen:

 • sleutel:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Client

  waarde naamtypeWaarde data
  standaard uitgeschakelddubbel woord0
  inschakelendubbel woord1
 • sleutel:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Server

  waarde naamtypeWaarde data
  standaard uitgeschakelddubbel woord0
  inschakelendubbel woord1
 • sleutel:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319

  waarde naamtypeWaarde data
  Systeem standaardversiedubbel woord1
  SchUseStrongCryptodubbel woord1

U kunt deze registerwaarden configureren door PowerShell als beheerder te openen en de volgende opdrachten uit te voeren:

Gebruik 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Server' -ForceNew-ItemProperty -Path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Server ' -Name 'Enabled' -Value '1' -PropertyType 'DWORD' -ForceNew-ItemProperty -Path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Server' -Name 'DisabledByDefault' -Value ' 0' -PropertyType 'DWORD' -ForceNew-Item 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Client' -ForceNew-ItemProperty -Path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders \ SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Client' -Name 'Enabled' -Value '1' -PropertyType 'DWORD' -ForceNew-ItemProperty -Path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\ Client ' -Naam 'DisabledByDefault' -Waarde '0' -PropertyType 'DWORD' -ForceNew-Item 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319' -ForceNew-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\ . NETFramework\v4.0.30319' -Name 'SystemDefaultTlsVersions' -Value '1' -PropertyType 'DWORD' -ForceNew-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319' -Name 'SchUseStrongCrypto' -Value ' 1' -PropertyType 'DWORD' -强制

Problemen die hier niet worden vermeld

Als uw probleem hier niet wordt vermeld, raadpleeg danProbleemoplossing, feedback en ondersteuningsoverzicht voor Azure Virtual DesktopInformatie over het openen van een Azure-ondersteuningsaanvraag voor Azure Virtual Desktop.

(Video) Understanding Azure Virtual Desktop and Windows 365 for hybrid work

FAQs

When the Azure Virtual Desktop Remote Desktop client has stopped responding what should you do? ›

If the Remote Desktop client for Windows or Azure Virtual Desktop Store app for Windows stops responding or can't be opened, you may need to reset user data. If you can open the client, you can reset user data from the About menu, or if you can't open the client, you can reset user data from the command line.

How do you troubleshoot an Azure RDP problem? ›

Troubleshoot using the Azure portal
 1. Reset your RDP connection. ...
 2. Verify Network Security Group rules. ...
 3. Review VM boot diagnostics. ...
 4. Reset the NIC for the VM. ...
 5. Check the VM Resource Health. ...
 6. Reset user credentials. ...
 7. Restart your VM. ...
 8. Redeploy your VM.
Mar 7, 2023

How do I allow remote desktop to Azure VM? ›

Configure Remote Desktop from the Azure portal
 1. Click Cloud Services, select the name of the cloud service, and then select Remote Desktop.
 2. Choose whether you want to enable Remote Desktop for an individual role or for all roles, then change the value of the switcher to Enabled.
Feb 21, 2023

What is the limitation of Azure Virtual Desktop? ›

You can currently deploy up to 132 VMs in a single ARM template deployment in the Azure Virtual Desktop portal. To create more than 132 VMs, run the ARM template deployment in the Azure Virtual Desktop portal multiple times.

How do I fix Remote Desktop Connection error? ›

To resolve this problem, use the following methods, as appropriate.
 1. Verify Remote Desktop is enabled.
 2. Verify Remote Desktop Services Limit number of connections policy.
 3. Verify Remote Desktop Services RDP-TCP properties.
 4. Verify Remote Desktop Services Logon rights.
 5. Remote Desktop server listener availability.
May 16, 2023

How do I clear the cache in Azure Virtual Desktop Client? ›

In your portal -> My information -> click Restore default settings You'll be prompted to confirm this action. Note: By clicking this button will reset the default Dashboard and also remove all cached data.

Why does RDP fail to reconnect to your remote session Windows 10? ›

Usually, failing to reconnect to your remote session is related to two reasons. One is low memory of the computer causes a shortage of memory storage to run RPD. Another is that port 3398 is blocked or being changed.

What causes RDP internal error? ›

The potential causes of this problem may include RDP connection settings, RDP security, or domain-related issues with the computer. We have compiled a detailed list of possible solutions and step-by-step instructions to address this issue.

How do I restart Azure RDP service? ›

Reset Remote Desktop service from the Azure portal to fix startup issues with the RDP server. Click Browse all > Virtual machines (classic) > your Windows virtual machine > Reset Remote Access. Restart the Virtual Machine to address other startup issues.

What is the default allow RDP for Azure? ›

The default RDP port – 3389 – allows RDP connection from any IP in the world. When enabled it is therefore a security risk. You can mitigate this by restricting RDP access to a specified source IP address or range with Azure NSG's (Network Security Groups).

What is remote desktop vs Azure Virtual Desktop? ›

The basic difference between RDS and AVD is, RDS is based on a server operating system (OS), AVD comes with a desktop OS that is, multi-user Windows 10. AVD is both platform and infrastructure services (PaaS and Iaas).

Is RDP enabled by default in Azure VM? ›

Every Azure VM has RDP or Remote Desktop Protocol by default. In other words, port 3389 is enabled and offers access to any RDP connection from an IP address anywhere across the globe.

What are the disadvantages of using a virtual desktop? ›

Disadvantages of VDI:
 • Requires skilled people to manage the infrastructure: ...
 • High deployment costs: ...
 • Entirely relies on an internet connection: ...
 • Driver instability for some peripherals: ...
 • Latency: ...
 • Endpoint security concerns:
Aug 1, 2022

Can an Azure Virtual Desktop Session host can run Windows 10 only? ›

Windows 10 or Windows 11 Enterprise multi-session is a new Remote Desktop Session Host exclusive to Azure Virtual Desktop on Azure. It provides the following benefits: Allows multiple concurrent user sessions. Gives users a familiar Windows 10 or Windows 11 experience.

What is the limit of virtual desktops in Windows 10? ›

Each virtual desktop you create allows you to run as many application windows. There is also no limit to how many desktops. You can create an unlimited number of desktops.

How to fix all remote desktop Connection not working issues in Windows 10? ›

Step 1: Open Settings and then click Network & Internet. Step 2: Go to the Status tab and then click Change connection properties in the right panel. Step 3: Choose Private under Network profile. Step 4: Retry to connect the remote computer and then see if the error still persists.

How do you reset remote desktop Client? ›

To reset a remote desktop, use the Reset Desktop command. Select Options > Reset Desktop from the menu bar. Right-click the remote desktop icon and select Reset Desktop. To reset published applications, use the Reset button in the desktop and application selector window.

How do I force remote desktop connection? ›

Step 1. Press "Win + R" to invoke the dialog box. Step 2. Enter mstsc /console /v:servername or ip address of remote computer /admin, such as mstsc /console /v:192.168.

How do I disable write cache in Microsoft Virtual disk? ›

Select Properties, then click the Hardware tab. Click the Properties button. Click the Policies tab. Clear the Enable write caching on the disk check box.

How to clear VNC cache? ›

Clear the cache for VNC products Web Client and Desktop Client
 1. For Web Client - press the following keys combination: Ctrl + Shift + i. You should see the console on the right side. ...
 2. Click the following icon:
 3. Click Application and: for Web Client - click Storage: ...
 4. Tick all the checkboxes and click Clear site data:

How do I know if my RDP port is open? ›

Check the RDP listener port
 1. Go to the Start menu, select Run, then enter regedt32 into the text box that appears. ...
 2. Open the registry and navigate to HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\<listener>.
 3. If PortNumber has a value other than 3389, change it to 3389.
Apr 4, 2022

Why is my Microsoft remote desktop not working? ›

Go to the Start menu and type “Allow Remote Desktop Connections.” Look for an option called “Change settings to allow remote connections to this computer.” Click on the “Show settings” link right next to it. Check the “Allow Remote Assistance Connections to this Computer.” Click Apply and OK.

How to enable remote desktop Connection in Windows 10 remotely? ›

Set up the PC you want to connect to so it allows remote connections:
 1. Make sure you have Windows 10 Pro. ...
 2. When you're ready, select Start > Settings > System > Remote Desktop, and turn on Enable Remote Desktop.
 3. Make note of the name of this PC under How to connect to this PC.

How do I setup Azure Remote Desktop Services? ›

Launch the Azure Marketplace RDS deployment:
 1. Sign into the Azure portal.
 2. Click New to add your deployment.
 3. Type "RDS" in the search field and press Enter.
 4. Click Remote Desktop Services (RDS) - Basic - Dev/Test, and then click Create.
 5. Follow the steps in the portal to create and deploy RDS.
Nov 17, 2021

How to restart remote desktop service from command line? ›

Solution 2: Run a Command Line
 1. To shut down, enter: shutdown.
 2. To reboot, enter: shutdown –r.
 3. To log off, enter: shutdown –l.

How do I force restart Azure? ›

Force Reboot Azure VM from CLI:
 1. Force Reboot Azure VM from CLI: Open the Azure Portal and click on the top right to open the Azure Cloud Shell.
 2. From the Powershell prompt in the Cloud Shell type AZ and press enter to open Azure CLI.
 3. From the CLI prompt enter the command: az vm restart -g MyResourceGroup -n MyVm --force.
Oct 15, 2021

How do I change the default RDP port in Azure VM? ›

Updating the RDP port for an Azure VM
 1. Navigate to your virtual machine.
 2. Under Operations, select Run command.
 3. Select SetRDPPort. ...
 4. Set the RDPPORT value and click Run.
 5. Review the output to ensure that it has completed.
 6. Under Settings, select Networking.
 7. Click Add inbound port rule.
Sep 23, 2022

What ports does Azure Virtual Desktop use? ›

Your session hosts and users need to be able to connect to the Azure Virtual Desktop service. These connections also use TCP on port 443 to a specific list of URLs.

What is the default user and password for RDP? ›

Your RDP username is always "Administrator" (this is case sensitive). Your administrator password is generally the password you use to log into Plesk with the username "admin" (although the administrator account and admin accounts can use different passwords).

What is the difference between virtual and session remote desktop? ›

Session-based desktops can be much cheaper to run because they only require one OS license and one virtual machine to host the shared desktop. On the other hand, VDI requires a separate virtual machine for each user, meaning that the runtime cost and the licensing costs increase for every user that needs to connect.

What is difference between virtual desktop and virtual machine? ›

A virtual desktop is created by virtual machines. A virtual desktop mirrors the usability of a physical computer without all the structures that even a virtual machine has (CPU, storage, memory, etc.). A virtual desktop takes all the elements of a physical workspace and stores them on a server.

What is the difference between a remote desktop and a remote application? ›

For a quick summary recap: RemoteApp provides the ability to deliver applications remotely. The application looks like any other application running on the end users' device. Remote Desktops is the ability to deliver a full desktop experience.

How do I restrict RDP access by IP address in Azure VM? ›

Navigate to the Inbound rules of the Network Security Group, click on the rule which opens up a popup as shown below. Select IP Addresses in the Source field. And, now, provide the client IP Address from which you would like to restrict the access as shown below and click on Ok button.

How do users access Azure Virtual Desktop? ›

You sign in by following these steps:
 1. Open your web browser.
 2. Sign in with your user account. ...
 3. Select one of the icons to launch a session to Azure Virtual Desktop. ...
 4. A prompt for Access local resources may be displayed asking you confirm which local resources you want to be available in the remote session.
Jan 26, 2023

What is one of the biggest drawbacks of using virtual machine? ›

Disadvantages. Virtual machines are less efficient than real machines because they access hardware indirectly. Running VM software on top of the host operating system means that it will have to request access to storage and memory from the physical device.

Does Virtual Desktop slow down your computer? ›

But like browser tabs, having multiple desktops open can slow down your system. Clicking on a desktop on Task View makes that desktop active. Alternately, press Ctrl+Windows+Left/Right to move between desktops. To close a virtual desktop, launch Task View, highlight a desktop and click its Close button.

Does Virtual Desktop require good Internet? ›

5GHz wifi and an ethernet connection to your PC should be fine. I think Virtual Desktop normally reports a strong signal as 866Mbps. If you get that or more you should be fine.

What is the difference between Azure Virtual Desktop and Azure VM? ›

Purpose: Azure VMs provide infrastructure for hosting virtual machines, while Azure Virtual Desktop provides a virtual desktop experience for end users. Operating System: Azure VMs can run both Windows and Linux operating systems, while Azure Virtual Desktop provides a Windows 10 virtual desktop environment.

What is the limit of Azure Virtual Desktop? ›

Azure Virtual Desktop service limits are now included in the Azure service limits documentation
Azure Virtual Desktop ObjectParent Container ObjectService Limit
Application groupAzure Active Directory Tenant5001
RemoteAppApplication group500
Role AssignmentAny Azure Virtual Desktop Object200
Session HostHostPool10,000
2 more rows

How much RAM do I need for Windows 10 virtual machine? ›

4GB is the minimum RAM required but depending on the guest operating systems you plan to install in your VMs, you will probably need much more. Virtualization support enabled in the BIOS or UEFI: Hardware-assisted virtualization – Intel VT or AMD-V.

Does virtual desktop use a lot of CPU? ›

The answer depends on the type of applications and services you are running on the virtual desktop. In general, the more applications and services you are running, the more CPU resources will be required.

How much RAM is enough for Windows 10 Virtual Box? ›

Minimum of 4 GB memory. As virtual machines share memory with the Hyper-V host, you will need to provide enough memory to handle the expected virtual workload.

How do I restart Remote Desktop when it is not responding? ›

Use the Restart Desktop command. Select Options > Restart Desktop from the menu bar. Right-click the remote desktop icon and select Restart Desktop.

What happens when Azure VM is stopped? ›

When you stop a VM through Azure, rather than through the OS, it goes into a “Stopped (deallocated)” state. This means that any non-static public IPs will be released, but you'll also stop paying for the VM's compute costs.

How do I restart an unresponsive server remotely? ›

using COMMAND Line
 1. Login with a full administrative account to another computer.
 2. Open a Command Prompt (CMD) window.
 3. Type the following command:
 4. Example 1: Restart a remote server.
 5. Shutdown /m \\servername /r.
 6. Example 2: Restart a remote server immediately.
 7. Shutdown /r /m \\servername /t 0.

When an Azure virtual machine is stopped? ›

When an Azure virtual machine is stopped, you don't pay for the virtual machine.

How do I force remote desktop to enable? ›

How to enable Remote Desktop
 1. On the device you want to connect to, select Start and then click the Settings icon on the left.
 2. Select the System group followed by the Remote Desktop item.
 3. Use the slider to enable Remote Desktop.
 4. It is also recommended to keep the PC awake and discoverable to facilitate connections.
Nov 4, 2022

How do I force restart over remote desktop? ›

In Remote Desktop , select a computer list in the sidebar of the main window, select one or more computers, then choose Manage > Restart. Select the type of restart, then click Restart.

How do I force restart Windows remote? ›

Pressing the "CTRL", "ALT" and "END" keys together will bring up the Windows Security Options screen from which you can shut down or reboot the computer. This works also within a Remote Desktop session.

How do you check if Azure VM is running or not? ›

Go to the menu for your virtual machine. Either click Go to Insights from the tile in the Overview page, or click on Insights from the Monitoring menu. If Azure Monitor for VMs has not yet been enabled for the virtual machine, click Enable.

Why Azure VM is not starting? ›

A common issue could be that you have DHCP disabled on your network interface controller (NIC). You're probably aware Azure works by handing out infinite-lease IP addresses from a subnet in your virtual network (VNet) to your VMs, but if your VM restarts, the platform may give it a different IP address.

Does stopping a VM in Azure stop the billing? ›

Beware that when you “Stop” the VM by shutting down the Operating System, then the VM is still running in Microsoft Azure. In order to stop billing for the VM, you need to stop the VM to put it into a “deallocated” state. When the VM is in the “Stopped (deallocated)” state, that's when billing will be paused.

How to restart a Windows service remotely using CMD? ›

How to Restart the Service[s] in Windows Command Line
 1. Open PowerShell Terminal or PowerShell ISE as Administrator.
 2. Use the following Get-Service the command along with a -Name (or) -DisplayName parameter and List the Services you want to be restarted.
Jun 19, 2022

How to restart Windows VM from command line? ›

To reboot, use any one of the following commands:
 1. sudo reboot.
 2. sudo shutdown -r now This will perform a system shutdown in a proper way and then reboot the computer.
 3. sudo init 6.
 4. sudo poweroff.
 5. sudo shutdown -h now This will perform a system shutdown in a proper way. ...
 6. sudo halt is another way to shutdown.
 7. sudo init 0.

What happens to virtual machines when server fails? ›

Virtual machines can failover to another server in a cluster, with the VM's operating system restarting on the new server.

How do I restart Azure VM using PowerShell? ›

To restart the Azure VM using PowerShell, we can use the az vm restart command. This command requires the Azure VM in the running status. You also require to connect to the Azure cloud account and the proper azure subscription before running this command. Let assume our VM win2k16vm1 is currently on.

How do I reapply Azure VM? ›

Go to the Azure portal, select the VM you wish to redeploy. In the Help section, select Redeploy + reapply, and then select Redeploy to migrate it to a new Azure host.

Videos

1. Windows Virtual Desktop Email Discovery
(Travis Roberts)
2. Windows Virtual Desktop updates for admins (2020)
(Microsoft Mechanics)
3. Windows virtual desktops on-prem? Azure Virtual Desktop for Azure Stack HCI & more hybrid updates
(Microsoft Mechanics)
4. Azure Windows Virtual Desktop Service Principal Deployment!
(Travis Roberts)
5. New AVD Admin Portal | Azure Virtual Desktop - #01
(Azure Academy)
6. Azure vs Windows 365 - what should you use?
(Learning and Technology with Frank)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kieth Sipes

Last Updated: 10/05/2023

Views: 5559

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kieth Sipes

Birthday: 2001-04-14

Address: Suite 492 62479 Champlin Loop, South Catrice, MS 57271

Phone: +9663362133320

Job: District Sales Analyst

Hobby: Digital arts, Dance, Ghost hunting, Worldbuilding, Kayaking, Table tennis, 3D printing

Introduction: My name is Kieth Sipes, I am a zany, rich, courageous, powerful, faithful, jolly, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.